Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen nog langer de tijd om zich aan te passen aan de Wet DBA. De handhaving is namelijk verder opgeschort tot in ieder geval 1 juli 2018. Deze opschorting betekent het volgende: tot in ieder geval 1 juli 2018 zal de Belastingdienst geen naheffingen, boetes of correctieverplichtingen voor de loonheffingen opleggen als achteraf wordt geconstateerd dat toch sprake is van een dienstbetrekking tussen zzp’er en opdrachtgever. Dit is alleen anders in geval van kwaadwillendheid. Dan heeft men met opzet een situatie van schijnzelfstandigheid gecreëerd, terwijl er gewoon een dienstbetrekking is. In die situatie zal de Belastingdienst wel handhaven. Wat er nu verder gaat gebeuren met het DBA-dossier is aan een nieuw kabinet.

Bekijk hier de rest van onze nieuwsartikelen:
Personele kosten remmen winstontwikkeling mkb, omzet groeit
Trouwplannen na 1 januari 2018?
Zonder instemming geen afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer
Belangrijke wijzigingen per 1 juli 2017 in minimumjeugdloon
Digitale calculator om tegemoetkoming werknemer te berekenen