Voor bepaalde werknemers heeft u mogelijk recht op een premiekorting, het lage-inkomensvoordeel of een loonkostensubsidie. U kunt de hoogte van de financiële tegemoetkoming nu zelf berekenen met een speciale digitale calculator.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze samen met de Belastingdienst en het UWV ontwikkeld. Met deze calculator kunt u in zeven stappen berekenen hoe hoog de financiële tegemoetkoming is per werknemer uit een van de volgende doelgroepen:

  • Ouderen
  • Arbeidsgehandicapten
  • Banenafspraak
  • Beschut werk
  • Regulier met een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon

Bekijk hier de rest van onze nieuwsartikelen:
Personele kosten remmen winstontwikkeling mkb, omzet groeit
Trouwplannen na 1 januari 2018?
Zonder instemming geen afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer
Belangrijke wijzigingen per 1 juli 2017 in minimumjeugdloon
De Wet DBA opnieuw opgeschort