spaarvarken2Het kan u nauwelijks zijn ontgaan. Vanaf 1 januari 2017 verandert box 3 van uiterlijk. De forfaitaire rendementen zijn nu bekendgemaakt.

Box 3 in 2017

Vanaf 2017 krijgt u te maken met drie schijven met ieder een eigen forfaitair rendementspercentage. Het forfaitair rendement van 4% wordt dan vervangen door een staffel van jaarlijks veranderende rendementen. De rendementen voor 2017 per vermogensschijf zijn onlangs bekendgemaakt en luiden als volgt:

 Vermogensschijf  Vermogen (na aftrek heffingsvrij vernogen)  Forfaitair rendementspercentage
 1  Minder of gelijk aan € 75.000  2,87%
 2  Meer dan € 75.000 of minder of gelijk aan € 975.000  4,60%
 3  Meer dan € 975.000  5,39%

 

Het belastingtarief in box 3 blijft in 2017 30% en het heffingsvrij vermogen (een vast bedrag van uw vermogen is vrijgesteld van belasting) gaat naar € 25.000 per persoon.