Tweeverdieners kunnen vanaf 2018 meer geld lenen voor de aankoop van een huis. Dan telt het tweede salaris niet voor 60%, maar voor 70% mee. Het kabinet past het zogenoemde financieringslastpercentage aan. Het financieringslastpercentage bepaalt de maximale hypotheek die iemand kan krijgen. Vanaf volgend jaar gaat bij het vaststellen van dit percentage bij tweeverdieners het tweede inkomen − dit is het inkomen van de minst verdienende partner − voor 70% meetellen. Dat is nu nog 60%. Tweeverdieners kunnen dus in 2018 een ruimere hypotheek krijgen dan nu het geval. Let op: de komende jaren gaat het tweede inkomen geleidelijk voor 100% meetellen.

Bekijk hier de rest van onze nieuwsartikelen:
Nieuwe zzp-wet vervangt Wet DBA!
Bv kan betaling afkoopsom pensioen in eigen beheer uitstellen
Verhoging box 2-tarief: wat betekent dit voor uw dividend?
Verhoging transitievergoeding bij ontslag per 2018
Zelfstandige en bevallen tussen 2005 en 2008? Compensatie!