Weet u wat u straks aan pensioen ontvangt? Pensioenuitvoerders communiceren nu nog één bedrag als het ‘te bereiken pensioen’, maar hoeveel u in de toekomst maandelijks daadwerkelijk aan pensioen ontvangt kan mee- of tegenvallen. Voor een realistischer beeld krijgt u daarom vanaf 2019 drie bedragen te zien. Deze zijn gebaseerd op een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario. Deze drie scenariobedragen worden vanaf medio 2019 getoond op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Deze bedragen worden vanaf 2019 ook weergegeven op het uniforme pensioenoverzicht (UPO) dat u jaarlijks van de pensioenuitvoerder of verzekeraar ontvangt.

Bekijk hier de rest van onze nieuwsartikelen:
Nieuw: Jeugd-LIV. Jaarlijkse tegemoetkoming bij jonge minimumloners
Reken deze maand de WKR af!
Eigenwoningverleden partner? Toch meer hypotheekaftrek
Afhandeling bezwaren crisisheffing gestart door Belastingdienst
Controleer gegevens op de jaaropgaven 2017