Vanaf 1 januari 2018 moet u ten minste het minimumloon betalen voor overwerk. Daarnaast moet u vakantiegeld berekenen over de uitbetaalde overuren.