Onlangs publiceerde Rijnstreek Business in de 4e editie van 2016 onderstaand artikel over ons kantoor:

VWA Digitalisering teamfoto

Ondernemer, dóe wat met je cijfers!

Van Wezel accountants en adviseurs probeert haar klanten tot grote hoogten mee te slepen. Niet alleen door hun jaarrekeningen op te stellen, maar vooral door ze te stimuleren alle data van hun onderneming in kaart te brengen.

“Wij leveren geen sexy product, helaas. Wat wij bieden, is grotendeels verplichte kost voor de klant.” Arie Balkenende, directeur van Van Wezel accountants en adviseurs in Rijnsburg, is beducht voor het stoffige imago van de accountancy. Desondanks weet hij er bijna een uur lang heel geanimeerd over te vertellen.

Van Wezel is een middelgroot accoun­tantskantoor: 70 medewerkers, een platte organisatie met korte lijnen. “Allereerst doen we het standaardwerk: jaarrekeningen opstellen, fiscaliteiten, de maandelijkse salarisadministratie, enzovoort. Wij koesteren onze AFM-vergunning. We schrijven als het ware de geschiedenis van een onderneming. “Daarnaast proberen we in ons advieswerk de toekomst van een onderneming te beïnvloeden. En hoe sneller en adequater wij dat doen, hoe meer vruchten de klant daarvan plukt.”

‘Accountisering’

Daarom heeft Van Wezel sterk ingezet op automatisering. “Ik noem het ‘accountise­ring’. Dankzij slimme en gebruiksvrien­delijke automatiseringsprogramma’s kun­nen we voor de klant allerlei informatie ontsluiten. Bijvoorbeeld de aantallen ver­kopen per dag, per object, per mens, per bedrijfsmiddel. Een heel mooi program­ma dat dit mogelijk maakt is Qlikview. Dit zet data op een simpele manier om in kennis/informatie.

“Zo maken we ondernemers bewust van de toestand van hun onderneming. De ge­gevensstroom wordt zodanig inzichtelijk dat ze hun onderneming kunnen aansturen. Dat heet met mooie termen continuous reporting of business intelligence.

“Qlikview werkt heel simpel. Als een on­dernemer geen gevoel heeft voor cijfers, kan hij de programmatuur laten spreken. We maken het zo eenvoudig dat iemand met zo weinig mogelijk handelingen alle informatie heeft. Dat je bij wijze van spreken ’s avonds op de bank naar de resultaten op je i-Pad kunt kijken. Want meten is weten.”

Roer omgooien

“Natuurlijk is dit niet nieuw, maar som­mige bedrijven doen het te weinig. Wie grip heeft op zijn bedrijf, kan bijsturen, of indien nodig rigoureus het roer omgooien. Een ondernemer die onvoldoende geïn­formeerd is, die niet continu monitort, schiet op enig moment tekort. Informatie analyseren is een wezenlijk onderdeel van het dna dat in je bedrijf moet zitten, is ons standpunt. Wij zijn daarin de aanja­ger. Wij vinden het het mooist als een klant het daarna zelf gaat doen. Hoe snel­ler hoe liever.”

Informatisering is natuurlijk slechts een hulpmiddel. Bij Van Wezel zijn ze continu bezig met de klant. “Wij kruipen in de huid van onze klanten. Dat is onze men­taliteit. Want elke klant is uniek. Ik zeg wel eens: onze klanten krijgen drie din­gen: aandacht, aandacht en aandacht. Voor het werk op zich, voor de onderne­ming, maar ook voor de persoon achter het bedrijf.

“Dat is een kunst. Het liefst zou ik al on­ze medewerkers drie maanden mee laten lopen op de Hotelschool. Om te leren hoe je de klant bedient, hoe je bij wijze van spreken z’n bedje opmaakt.”

Opvoeden

Klanten van Van Wezel accountants en adviseurs zijn van allerlei pluimage: van klein tot groot en gevestigd in de hele Duin- en Bollenstreek, tot daarbuiten. Maar een onderneming die zich meldt bij Van Wezel, moet zich ook voorbereiden op enige zachte dwang: “Wij voeden onze klanten op: we zorgen ervoor dat ze hun administratie zodanig oplijnen en automatiseren dat die gestroomlijnd is.

“Zzp’ers bijvoorbeeld hebben hun primaire focus op hun werk; administratie is vaak hun ding niet. Wij ontzorgen ze daarin, maar we zeggen ook: organiseer het nou op onze manier, dan heb je er geen omkijken naar. Dat is niet alleen makkelijker voor ons, maar vooral in hun eigen belang.”

 AFM-vergunning

Van Wezel accountants en adviseurs heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten om jaarlijks een accountantsverklaring, ook wel controleverklaring genoemd, te verlenen aan ondernemingen die dit nodig hebben vanwege hun omvang. In een controleverklaring beschrijft de externe accountant zijn oordeel over de vraag of de financiële verantwoording van het bedrijf een getrouw beeld geeft van de financiële positie en het resultaat van de onderneming.

Van Wezel accountants en adviseurs mag een controleverklaring afgeven aan alle bedrijven die níet aan de beurs verbonden zijn of anderszins een openbaar belang dienen. Direc­teur Arie Balkenende: “Er worden maar weinig AFM-vergunningen af­gegeven. Wij zijn er zuinig op. Het legt een flinke druk op de organisa­tie. De AFM controleert en toetst ons regelmatig.”


Wilt u uw organisatie naar een hoger niveau tillen, over effectievere rapportagetools beschikken en meer rendement maken? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op!

[contact-form-7 404 "Not Found"]