De bedragen die u in 2017 belastingvrij kunt schenken, zijn verhoogd. Daarom een overzicht van de nieuwe vrijstellingsbedragen voor de schenkbelasting.

De vrijstellingen voor de schenkbelasting zijn voor 2017 als volgt:

Kinderen € 5.320
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) € 25.526
Of
Kinderen 18-40 (eenmalig)indien schenking wordt aangewend voor een dure studie € 53.176
Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor de eigen woning € 100.000
Overige verkrijgers € 2.129

 

De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is verhoogd naar € 100.000. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind is komen te vervallen, maar de begunstigde moet nog wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Onder voorwaarden kan deze vrijstelling van € 100.000 gespreid over drie opeenvolgende jaren worden benut. Uiteraard moet het geschonken bedrag worden gebruikt voor de eigen woning. Raadpleeg uw adviseur over de (overgangs)regeling van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, omdat deze namelijk complex is.

Bekijk hier de rest van onze nieuwsartikelen:
Groen licht voor afschaffen pensioen in eigen beheer 
Aanpassingen minimumloonregels per 1 juli 2017! 
Zonnepanelen voor uw bedrijfspand 
Kan bijtelling bestelauto toch achterwege blijven? 
Het vergoeden van maaltijden