Middels deze speciale AVG-nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte stellen van de nieuwe privacywetgeving die met ingang van 25 mei aanstaande van kracht wordt.

In deze speciale AVG-nieuwsbrief treft u 5 actuele en praktische artikelen aan die u bij de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ondersteunen.

Download hier de Special AVG-nieuwsbrief 2018