Binnen de WKR mag u als werkgever maximaal belastingvrij 1,2% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dit wordt de ‘vrije ruimte’ genoemd. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u wel loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Bent u de eindheffing WKR verschuldigd, dan moet u deze eindheffing aangeven in en betalen bij uw eerste aangifte loonheffingen over 2018. De uiterste aangifte- en betaaldatum van deze aangifte is 28 februari 2018.

Heeft u in 2017 de eindheffing WKR al per aangiftetijdvak aangegeven en betaald? Bekijk dan of u niet teveel of te weinig heeft betaald. De teveel of te weinig betaalde eindheffing WKR moet u verrekenen uiterlijk in de eerste aangifte loonheffingen over 2018.

Bekijk hier de rest van onze nieuwsartikelen:
Nieuw: Jeugd-LIV. Jaarlijkse tegemoetkoming bij jonge minimumloners
Verwacht, optimistisch en pessimistisch scenario pensioen
Eigenwoningverleden partner? Toch meer hypotheekaftrek
Afhandeling bezwaren crisisheffing gestart door Belastingdienst
Controleer gegevens op de jaaropgaven 2017