Het UWV heeft de gedifferentieerde premies WGA en ZW (Werkhervattingskas) voor 2018 bekend gemaakt. Hieruit blijkt een lichte stijging van beide premies. De gemiddelde WGA-premie stijgt van 0,74% in 2017 naar 0,75% in 2018. De gemiddelde premie die een werkgever aan UWV afdraagt voor de Ziektewet-flex stijgt in 2018 naar 0,41% (0,35%: 2017).

Wilt u precies weten hoeveel premie u bij UWV kwijt bent voor de WGA of de ZW-flex, maak dan gebruik van de rekenhulp van UWV. Let op: de rekenhulp is er niet voor de eigenrisicodrager, want die betaalt geen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Eind 2017 ontvangt u van de Belastingdienst een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies WGA en ZW 2018.

Bekijk hier de rest van onze nieuwsartikelen:
Verruiming termijn aangifte ziekte en herstel eigenrisicodragers
Oudedagsverplichting dga jaarlijks oprenten met marktrente
Werkgever is verantwoordelijk voor het registreren van gewerkte uren
Checklist voor het werken met uitzendkrachten
Belastingplichtige verantwoordelijk voor correcte vooraf ingevulde aangifte