Het percentage van de energie-investeringsaftrek is met ingang van dit jaar omlaag gegaan van 58% naar 55,5%. Dit percentage gaat nu met 0,5 procentpunt verder omlaag naar 55% en wel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.