organisatieOrganisatie- en bedrijfsadvies

Van Wezel accountants en adviseurs doet veel meer dan het opstellen of controleren van cijfers. Wij zijn de aangewezen persoon om u te adviseren bij complexe financiële vraagstukken, kostenbeheersing en het verbeteren van de interne organisatie. Of u nu een startende ondernemer bent of u wilt uw huidige rechtsvorm omzetten in een andere rechtsvorm, onze deuren staan wagenwijd voor u open! Wij beschikken over de kennis en ervaring.

Van Wezel accountants en adviseurs biedt u de volgende diensten:

Van Wezel accountants en adviseurs is van mening, dat u alleen met de juiste begeleiding een onderneming goed van de grond kunt krijgen. Iedere ondernemer vindt de nodige uitdagingen op zijn pad, maar een goed begin is het halve werk. Wij helpen u graag met het opstellen van een ondernemingsplan en zetten daarbij kritische kanttekeningen, die problemen in vroeg stadium kunnen tackelen. Deze kanttekeningen hebben betrekking op financieel advies, fiscale en juridische zaken, maar ook organisatorisch. Een goed bedrijfsplan is geen garantie, maar helpt u in ieder geval om goed voorbereid te starten.
Voor de start van uw onderneming of de uitbreiding ervan zult u een beroep moeten doen bij een kredietinstelling of een financier. Wij helpen bij het opstellen van uw ondernemingsplan, de investeringsbegroting en de liquiditeitsbegroting. In het geval van uitbreiding analyseren wij alle voor- en nadelen voor het te verwachten resultaat. Hierdoor kunt u uw beslissing om te investeren weloverwogen maken. Het hele traject staan wij aan uw zijde. Dat geeft vertrouwen bij u, maar ook bij de financiële instelling. Dat verhoogt de kans op een positieve beoordeling van de financieringsaanvraag.

Elk bedrijf doorloopt een aantal levensfases. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken. Dit kan ook gevolgen hebben voor de rechtsvorm waarin u uw onderneming uitoefent. Rechtsvormen verschillen onderling in aansprakelijkheid, het inbrengen van een startkapitaal en speciale regelingen voor de belastingen. Ook zijn er veel ontwikkelingen in de Nederlandse- en Europese wetgeving, die van belang kunnen zijn op uw rechtsvormkeuze.

Bij de start van uw eigen bedrijf is de keuze al van wezenlijk belang. Gaat u beginnen als eenmanszaak of samen met een partner in een vennootschap onder firma. Of wilt u een stichting of een vereniging oprichten? Maar wat te doen als de onderneming gestaag gegroeid is? Welke risico’s loopt u dan in privé? Wat zijn de fiscale gevolgen?
Wilt u weten welke rechtsvorm het best bij u past? U doet er in ieder geval verstandig aan om ons te raadplegen. Laat ons u hierover goed informeren.

Het is een prettig idee, dat na jarenlange inspanningen het voortbestaan van uw bedrijf gewaarborgd blijft. Wij begrijpen goed welke spanningen en emoties met bedrijfsopvolging gepaard gaan en maken daarom met u vroegtijdig concrete afspraken. Afhankelijk van de reden tot de overdracht door bijvoorbeeld het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, door nood gedwongen of door de keuze voor een nieuwe uitdaging, stellen wij in samenspraak een trajectplan op. Wanneer de overdracht binnen de familie plaatsvindt, besteden we extra aandacht aan de specifieke emotionele aspecten. Wij nemen de objectieve houding aan die u van uw adviseur mag verwachten.

‘Van Wezel accountants en adviseurs’ regelt uw bedrijfsopvolging van A tot Z:

  • Planning van de bedrijfsopvolging;
  • Oplossing van eventuele conflicten;
  • Financiële structuur en vermogensbeheer;
  • Aandelenverhouding tussen familieleden;
  • Beloningsstructuur binnen het familiebedrijf;
  • Regeling voor niet-participerende familieleden;
  • Regeling voor pensioen en nalatenschap;
  • Verzorging van een (familie)convenant.

Naast bedrijfsoverdracht hebben onze adviseurs ook brede ervaring op het gebied van bedrijfsovernames. Wij zien ons bij uitstek als uw sparringpartner in deze situatie. Wij kunnen de overnameplannen objectief beoordelen in het licht van de economische ontwikkelingen, branche-informatie en de gevolgen voor de bestaande onderneming en uw persoonlijke situatie. Wij begeleiden u in het proces van de overname vanaf de oriënterende gesprekken tot en met het tekenen van de overnameovereenkomst. Wij onderzoeken de verkopende organisatie middels een due-diligence onderzoek en adviseren u op welke wijze de overgenomen onderneming juridisch en fiscaal optimaal ingepast kan worden in de bestaande situatie.

Uw onderneming kan in de loop der tijd gegroeid zijn in omvang en/of in het aantal dochter en zusterondernemingen. De kans is groot dat u dan voordeel kunt halen als u uw onderneming gaat herstructureren. Dat kan zijn door fiscale en/of juridische redenen, maar ook vanwege te behalen efficiency, waardoor de bedrijfsresultaten verbeteren. Zo’n herstructurering is altijd een ingrijpend proces. Onze professionals adviseren u graag bij een dergelijke herstructurering nadat de noodzaak hiertoe is onderzocht. Zij kunnen het gehele traject begeleiden.

HEEFT U EEN BEDRIJFSADVIES VRAAG? VRAAG HET ONZE EXPERTS.

WIJ DOEN HET SAMEN MET U

Wij werken met een hecht team voor een grote verscheidenheid aan klanten van ZZP’er tot beursgenoteerde bedrijven en geven deze allemaal de hoogste kwaliteit en service die mogelijk is.