Accountancy

Inzicht geven in de stand van zaken van uw onderneming is het belangrijkste kenmerk van onze accountancydiensten. Wij geven u een helder beeld van uw huidige situatie, maar wij geven ook aanbevelingen voor de toekomst. Visie, kwaliteit en onafhankelijkheid zijn sleutelwoorden binnen onze organisatie. Onze mensen beschouwen dat als een vanzelfsprekendheid en ontwikkelen zich voortdurend door verdere opleiding.

Van Wezel accountants en adviseurs biedt u de volgende diensten:

Wij zijn de specialisten die op deskundige wijze uw jaarrekening kunnen samenstellen. Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de wettelijke eisen en verslaggevinggrondslagen voor de jaarrekening op de voet. Ook besteden wij de nodige aandacht aan extra informatie en de presentatie van het rapport. De specifieke eigenschappen en bijzonderheden van uw onderneming worden zoveel mogelijk tot uiting gebracht. Zo wordt uw jaarrekening ook een visitekaartje voor de aandeelhouders, de bank, de belastingdienst en andere belanghebbenden.
De jaarrekening wordt uitgebreid met u besproken. Uw accountant heeft de cijfers geanalyseerd en informeert u hierover met kengetallen, meerjarenoverzichten en beschikbare branche-informatie.
U mag van uw accountant verwachten dat hij uw onderneming kent en thuis is in uw branche. Hij is als geen ander uw sparringpartner die meedenkt over uw kansen en bedreigingen in de toekomst.

Het bestaansrecht van de accountant berust op het vertrouwen dat hij geeft. Door zijn controlewerkzaamheden voegt hij zekerheid ofwel assurance toe aan de jaarrekening of andere verantwoordingen. Gebruikers van deze informatie kunnen dan met een gerust hart beslissingen nemen die gebaseerd zijn op deze informatie. Het belang van betrouwbare informatie is zo groot dat alleen accountantsorganisaties met een vergunning volgens de Wet toezicht accountantsorganisaties, controlewerkzaamheden mogen uitvoeren. De kwaliteit van onze organisatie voldoet aan alle eisen en daarom hebben wij de vergunning van de AFM ontvangen.

Ondernemingen die op grond van de wettelijke verplichting of andere reden accountantscontrole moeten (of wensen te) laten toepassen, zijn wij graag van dienst met een van onze controleteams. Wij voeren onze werkzaamheden uit op basis van een zorgvuldig opgezet controleprogramma toegespitst op uw onderneming. Wij zijn flexibel met betrekking tot de controlebevindingen waar dat mogelijk is, maar houden onze rug recht als dat moet van de wet.

Beoordelingsopdrachten voeren wij uit bij opdrachtgevers die niet verplicht zijn hun jaarrekening te laten controleren, maar die toch een deskundig en onafhankelijk oordeel over de betrouwbaarheid van de jaarrekening wensen. De diepgang van de werkzaamheden is evenwel minder groot en de het zekerheidsniveau van de uitkomsten derhalve lager dan bij een controleopdracht. Onze persoonlijke aanpak bij zowel de controleopdracht als de beoordelingsopdracht, leidt er toe dat de resultaten van de werkzaamheden een praktische meerwaarde leveren voor uw onderneming. Op basis van de uitkomsten leveren wij een constructieve bijdrage aan een betere beheersing van de bedrijfsrisico’s en een verbetering van de processen van uw organisatie waar mogelijk. Wij geven een helder verslag van onze bevindingen met adviezen die daadwerkelijk resultaat opleveren.

Overheden, verzekeringsmaatschappijen en afnemers kunnen om verschillende redenen vragen om accountantsverklaringen. Bekende voorbeelden zijn de verklaringen omtrent het verzekerd belang en de verklaringen bij inlenersaansprakelijkheid van personeel. Wij kunnen de onderzoeken die aan de verklaring vooraf gaan snel en efficiënt voor u uitvoeren.

Een bijzondere discipline betreft het uitvoeren van een due diligence onderzoek bij fusies, overnames en management buy outs. Deze transacties brengen vaak omvangrijke risico’s met zich mee. Om deze risico’s te minimaliseren kunt u gebruik maken van onze diensten. Wij onderzoeken alle facetten van de onbekende partij en doen hiervan op heldere wijze verslag. Op basis van de risico’s die wij in kaart hebben gebracht kunt u weloverwogen een beslissing nemen en komt u niet achteraf voor onplezierige verrassingen te staan.

HEEFT U EEN ACCOUNTANCY VRAAG? VRAAG HET ONZE EXPERTS.

WIJ DOEN HET SAMEN MET U

Wij werken met een hecht team voor een grote verscheidenheid aan klanten van ZZP’er tot beursgenoteerde bedrijven en geven deze allemaal de hoogste kwaliteit en service die mogelijk is.