factuur-oud1De kleineondernemersregeling zorgt dat ondernemers die weinig btw verschuldigd zijn, deze btw niet hoeven te betalen aan de Belastingdienst. Omdat de Staatssecretaris de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst en de administratieve lasten voor de ondernemers te hoog vindt, onderzoekt hij of de regeling vervangen kan worden.

Kleineondernemersregeling

Indien u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting)  verschuldigd bent, komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval hoeft u een deel van de btw niet te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% indien u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw verschuldigd bent.

Let op! De KOR kan alleen worden toegepast door natuurlijke personen.

Vervanging

De Staatssecretaris onderzoekt momenteel of de KOR kan worden vervangen door een facultatieve omzetgerelateerde vrijstelling. Of en wanneer die vervanging plaatsvindt is nog niet bekend. De Staatssecretaris heeft de hoop uitgesproken de Tweede Kamer daarover nog in 2016 te informeren.