Als u gebruik maakt van de digitale berichtenbox van MijnOverheid, heeft dit rechtskracht, zo oordeelde de rechter. Vergeet dus niet berichten in uw box tijdig te lezen, anders kunt u onverwacht in de problemen komen.

In MijnOverheid vind u een berichtenbox met uw digitale post. Ook vindt u er een onderdeel met ‘lopende zaken’, waarin u bijvoorbeeld kunt bijhouden hoe ver een aanvraag voor een vergunning is gevorderd. Daarnaast is er een onderdeel dat betrekking heeft op al uw persoonlijke informatie, zoals NAW-gegevens, pensioenopbouw, uitkeringsrechten en dergelijke. Ook de Belastingdienst gebruikt MijnOverheid.nl. Geeft u aan de post van de Belastingdienst digitaal te willen ontvangen, dan krijgt u gedurende twee jaar de post zowel op papier in de brievenbus als digitaal via MijnOverheid. Na deze gewenningsperiode krijgt u het alleen nog digitaal.

 

Bekijk hier de rest van onze nieuwsartikelen:
Wat gebeurt er met de BOR door afschaffing Pensioen in eigen beheer?
Biedt u uw kinderen vakantiewerk op uw bedrijf?
Belangrijke wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017
Op 31 december van dit jaar loopt restschuldregeling eigen woning af
Maximale betaaltermijn van 60 dagen voor mkb en zelfstandigen