globalDoor het internet komen er steeds meer orders vanuit het buitenland. Heeft u bijvoorbeeld een webshop en levert u over de grens: in welk land moet dan de btw worden aangegeven? En wie moet dat doen, de afnemer of u?

Leveringen aan een particulier

Wanneer de afnemer van het geleverde goed een in het buitenland gevestigde particulier of een ander zonder btw-identificatienummer is, is de levering in Nederland belast met de btw. U geeft deze btw in de Nederlandse btw-aangifte zelf aan.

Worden echter bepaalde drempelbedragen per EU-land overschreden, dan is sprake van een afstandsverkoop naar een ander EU-land. In dat geval is door u btw verschuldigd in het EU-land waar uw afnemer is gevestigd. U moet zich dan in het EU-land van de afnemer gaan registreren voor btw-doeleinden en aan de btw-verplichtingen van dat land voldoen.

Let op! De drempelbedragen gelden per EU-land en zijn ook per EU-land verschillende. Op de website van de Belastingdienst staat een overzicht van de drempelbedragen.

Als de particulier buiten de EU woont, is de levering belast met Nederlandse btw.

Levering aan een ondernemer in de EU

Als uw producten aan een binnen de EU gevestigde ondernemer met een btw-identificatienummer worden geleverd en deze producten naar dat andere EU-land worden vervoerd, is sprake van een intracommunautaire levering. Over deze levering bent u als leverancier in Nederland 0% btw verschuldigd. Wel moet de levering op uw btw-aangifte worden aangegeven. Hierover wordt dan geen btw berekend. Uw afnemer in het andere EU-land moet btw aangeven en afdragen in het andere EU-land.

Tip: Zorg dat u aan alle formaliteiten voldoet. Doet u dat niet, dan loopt u de kans dat u alsnog Nederlandse btw verschuldigd bent.

Levering aan ondernemer buiten de EU

Als de afnemer een buiten de EU gevestigde ondernemer is en de goederen naar dat land worden vervoerd, is sprake van export. Over deze levering bent u dan in Nederland 0% btw verschuldigd.

Tip: Zorg dat u aan alle formaliteiten voldoet. Doet u dat niet, dan loopt u ook hier de kans dat u alsnog Nederlandse btw verschuldigd bent.