In mei of juni wordt traditioneel het vakantiegeld aan werknemers uitbetaald. Dit betekent een extra beslag op de liquiditeit van uw onderneming. Kunt u hierdoor uw belastingen tijdelijk niet betalen? Vraag dan kort telefonisch uitstel van betaling aan. Dit is alleen mogelijk voor aanslagen die u al ontvangen heeft. Voor loonbelasting en omzetbelasting kunt u daarom pas uitstel aanvragen als u de naheffingsaanslag loonbelasting of omzetbelasting heeft ontvangen. De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden kort telefonisch uitstel van betaling. De vier maanden gaan in op de dag na de uiterste betaaldatum van de oudste openstaande aanslag.

Let op!
Ondanks het uitstel van betaling berekent de Belastingdienst wel invorderingsrente.

De Belastingdienst verleent alleen kort telefonisch uitstel als:

  • uw totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt,
  • u nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de openstaande belastingschuld,
  • in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is begrepen,
  • u altijd op tijd aangifte heeft gedaan.

Bekijk hier de rest van onze nieuwsartikelen:
Stamrecht in uw bv? Mogelijk kink in de kabel bij afkoop pensioen eigen beheer
Maximale WW-uitkering weer naar drie jaar
Meer duidelijkheid betreft btw-heffing privégebruik auto van de zaak
Salaris dga: wanneer meer of minder dan het gebruikelijk loon
Voor zomerreces meer duidelijkheid over handhaving Wet DBA