Horeca-5U verricht diensten waarvoor uw afnemers vooraf moeten reserveren (bijvoorbeeld in de horeca een hotelkamer). Uw afnemers doen een aanbetaling welke u bij annulering niet terugbetaald. Bent u over deze aanbetaling dan btw verschuldigd?

 Nee, dat bent u niet. In een zaak die ging over aanbetalingen in de hotelbranche heeft het Europese Hof beslist dat een hoteleigenaar geen btw verschuldigd is over de aanbetaling van een hotelreservering op het moment dat sprake is van annulering door de hotelgast. Het betaalde bedrag vormt dan een schadevergoeding, aldus het Hof. Hierover is geen btw verschuldigd.

Let op! Dit geldt alleen als van een schadevergoeding gesproken kan worden. Heeft de klant de gehele verschuldigde vergoeding al betaald bij reservering en ontvangt hij deze vergoeding niet terug bij annulering? Dan is geen sprake meer van schade en kan het betaalde bedrag ook niet worden aangemerkt als een schadevergoeding. Op dat moment is daarom gewoon btw verschuldigd over de betaling.

Contractuele afspraken

De contractuele afspraken die u maakt zijn daarom van belang bij de vaststelling of sprake is van een schadevergoeding. In een rechtszaak die was aangespannen door een luchtvaartmaatschappij werd bijvoorbeeld beslist dat over de betaling bij annulering btw verschuldigd was omdat geen sprake was van een schadevergoeding. De rechter kwam tot deze conclusie onder meer door de volgende contractuele afspraken:

  • Passagiers betaalde vooraf de gehele verschuldigde vergoeding welke niet werd terugbetaald bij niet (tijdig) verschijnen op de luchthaven
  • De luchtvaartmaatschappij hield zich het recht voor om de vliegtuigstoel door te verkopen aan een ander, zonder verplichting tot terugbetaling aan de oorspronkelijke passagier.

Tip! Heeft u te maken met niet terugbetaalde bedragen bij annulering? Overleg dan met onze adviseurs of in uw geval sprake is van een schadevergoeding en dus geen btw.