Heeft u over 2016 te weinig btw aangegeven, doe dit dan alsnog met een suppletieformulier omzetbelasting. Doet u dat vóór 1 april 2017, dan betaalt u geen belastingrente.

Wacht dus niet te lang. U bent namelijk geen belastingrente verschuldigd als u de verschuldigde btw alsnog aangeeft en betaalt vóór 1 april 2017. Ook kunt u zo een boete voorkomen, maar dan mag het alsnog te betalen btw-bedrag niet hoger zijn dan € 20.000 of niet meer zijn dan 10% van de betaalde btw over 2016. Na het indienen van de suppletie ontvangt u van de Belastingdienst een naheffingsaanslag.

Heeft u te veel btw aangegeven, dan kunt u dit ook met een suppletieformulier corrigeren. U ontvangt dan binnen enkele weken een teruggaafbeschikking van de Belastingdienst.

Let op!
Een correctie van minder dan € 1.000, kunt u ook in uw eerstvolgende aangifte verwerken.

Bekijk hier de rest van onze nieuwsartikelen:
Pensioen in eigen beheer afgeschaft
Verhuur zakelijke deelauto kan zonder bijtelling
2% of 6% bij overdracht kantoorpand?
Levering aan ondernemers in het buitenland en btw
Vervroegd afkopen hypotheek per 1 april?